Achievements & Publications

CHORUS. I. Cosmic HydrOgen Reionization Unveiled with Subaru: Overview

Inoue, Akio K.,   Yamanaka, Satoshi,   Ouchi, Masami,   Iwata, Ikuru,   Shimasaku, Kazuhiro,   Taniguchi, Yoshiaki,   Nagao, Tohru,   Kashikawa, Nobunari,   Ono, Yoshiaki,   Mawatari, Ken,   Shibuya, Takatoshi,   Hayashi, Masao,   Ikeda, Hiroyuki,   Zhang, Haibin,   Liang, Yongming,   Lee, Chien-Hsiu,   Hilmi, Miftahul,   Kikuta, Satoshi,   Kusakabe, Haruka,   Furusawa, Hisanori,   Hayashino, Tomoki,   Kajisawa, Masaru,   Matsuda, Yuichi,   Nakajima, Kimihiko,   Momose, Rieko,   Harikane, Yuichi,   Saito, Tomoki,   Kodama, Tadayuki,   Kikuchihara, Shotaro,   Iye, Masanori,   & Goto, Tomotsugu


AbstractImage
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image