Achievements & Publications

A Cool Core Disturbed: Observational Evidence for the Coexistence of Subsonic Sloshing Gas and Stripped Shock-heated Gas around the Core of RX J1347.5-1145

Ueda, Shutaro,   Kitayama, Tetsu,   Oguri, Masamune,   Komatsu, Eiichiro,   Akahori, Takuya,   Iono, Daisuke,   Izumi, Takumi,   Kawabe, Ryohei,   Kohno, Kotaro,   Matsuo, Hiroshi,   Ota, Naomi,   Suto, Yasushi,   Takakuwa, Shigehisa,   Takizawa, Motokazu,   Tsutsumi, Takahiro,   & Yoshikawa, Kohji


AbstractImage
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image