Achievements & Publications

Luminosity Functions of Lyman Break Galaxies at zåisebox-0.5ex~4 and z\i̊sebox-0.5ex~5 in the Subaru Deep Field

Yoshida, Makiko,   Shimasaku, Kazuhiro,   Kashikawa, Nobunari,   Ouchi, Masami,   Okamura, Sadanori,   Ajiki, Masaru,   Akiyama, Masayuki,   Ando, Hiroyasu,   Aoki, Kentaro,   Doi, Mamoru,   Furusawa, Hisanori,   Hayashino, Tomoki,   Iwamuro, Fumihide,   Iye, Masanori,   Karoji, Hiroshi,   Kobayashi, Naoto,   Kodaira, Keiichi,   Kodama, Tadayuki,   Komiyama, Yutaka,   Malkan, Matthew A.,   Matsuda, Yuichi,   Miyazaki, Satoshi,   Mizumoto, Yoshihiko,   Morokuma, Tomoki,   Motohara, Kentaro,   Murayama, Takashi,   Nagao, Tohru,   Nariai, Kyoji,   Ohta, Kouji,   Sasaki, Toshiyuki,   Sato, Yasunori,   Sekiguchi, Kazuhiro,   Shioya, Yasuhiro,   Tamura, Hajime,   Taniguchi, Yoshiaki,   Umemura, Masayuki,   Yamada, Toru,   & Yasuda, Naoki


AbstractImage
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image