Achievements & Publications

The End of the Reionization Epoch Probed by Ly\ensuremathα Emitters at z = 6.5 in the Subaru Deep Field

Kashikawa, Nobunari,   Shimasaku, Kazuhiro,   Malkan, Matthew A.,   Doi, Mamoru,   Matsuda, Yuichi,   Ouchi, Masami,   Taniguchi, Yoshiaki,   Ly, Chun,   Nagao, Tohru,   Iye, Masanori,   Motohara, Kentaro,   Murayama, Takashi,   Murozono, Kouji,   Nariai, Kyoji,   Ohta, Kouji,   Okamura, Sadanori,   Sasaki, Toshiyuki,   Shioya, Yasuhiro,   & Umemura, Masayuki


AbstractImage
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image