Achievements & Publications

Clustering of Lyman Break Galaxies at z = 4 and 5 in the Subaru Deep Field: Luminosity Dependence of the Correlation Function Slope

Kashikawa, Nobunari,   Yoshida, Makiko,   Shimasaku, Kazuhiro,   Nagashima, Masahiro,   Yahagi, Hideki,   Ouchi, Masami,   Matsuda, Yuichi,   Malkan, Matthew A.,   Doi, Mamoru,   Iye, Masanori,   Ajiki, Masaru,   Akiyama, Masayuki,   Ando, Hiroyasu,   Aoki, Kentaro,   Furusawa, Hisanori,   Hayashino, Tomoki,   Iwamuro, Fumihide,   Karoji, Hiroshi,   Kobayashi, Naoto,   Kodaira, Keiichi,   Kodama, Tadayuki,   Komiyama, Yutaka,   Miyazaki, Satoshi,   Mizumoto, Yoshihiko,   Morokuma, Tomoki,   Motohara, Kentaro,   Murayama, Takashi,   Nagao, Tohru,   Nariai, Kyoji,   Ohta, Kouji,   Okamura, Sadanori,   Sasaki, Toshiyuki,   Sato, Yasunori,   Sekiguchi, Kazuhiro,   Shioya, Yasuhiro,   Tamura, Hajime,   Taniguchi, Yoshiaki,   Umemura, Masayuki,   Yamada, Toru,   & Yasuda, Naoki


Abstract



Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image