Achievements & Publications

The Discovery of Two Lyman \ensuremathα Emitters beyond Redshift 6 in the Subaru Deep Field

Kodaira, Keiichi,   Taniguchi, Yoshiaki,   Kashikawa, Nobunari,   Kaifu, Norio,   Ando, Hiroyasu,   Karoji, Hiroshi,   Ajiki, Masaru,   Akiyama, Masayuki,   Aoki, Kentaro,   Doi, Mamoru,   Fujita, Shinobu S.,   Furusawa, Hisanori,   Hayashino, Tomoki,   Imanishi, Masatoshi,   Iwamuro, Fumihide,   Iye, Masanori,   Kawabata, Koji S.,   Kobayashi, Naoto,   Kodama, Tadayuki,   Komiyama, Yutaka,   Kosugi, George,   Matsuda, Yuichi,   Miyazaki, Satoshi,   Mizumoto, Yoshihiko,   Motohara, Kentaro,   Murayama, Takashi,   Nagao, Tohru,   Nariai, Kyoji,   Ohta, Kouji,   Ohyama, Youichi,   Okamura, Sadanori,   Ouchi, Masami,   Sasaki, Toshiyuki,   Sekiguchi, Kazuhiro,   Shimasaku, Kazuhiro,   Shioya, Yasunori,   Takata, Tadafumi,   Tamura, Hajime,   Terada, Hiroshi,   Umemura, Masayuki,   Usuda, Tomonori,   Yagi, Masafumi,   Yamada, Toru,   Yasuda, Naoki,   & Yoshida, Michitoshi


AbstractImage
Image
Image